Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

VAŽEĆI PLANOVI
Generalni plan kruševca do 2012. godine Urbanististički planovi su Generalni urbanistički plan - GUP, Plan generalne regulacije - PGR, Plan detaljne regulacije - PDR.
Detaljnije...
PROGRAM POSLOVANJA
- Program poslovanja Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac za 2021. godinu.

Šestomesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja JP za urbanizam i projektovanje Kruševac za period od 01.01.2020.godine do 30.06.2020.godine.


FINANSIJSKI IZVEšTAJ
Finansijski izveštaj Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac za 2019. godinu sa mišljenjem javnog revizora.
PPKS

PROSTORNI PLAN GRADA KRUŠEVCA obuhvata prostor površine 845km2 koji kao administrativno područje obuhvata 101 naselje sa oko 131.368 stanovnika.
detaljnije»

OBAVEŠTENJE GRAĐANIMA ZA VREME VANREDNOG STANJA POVODOM POJAVE KORONA VIRUSA
17.03.20
Obaveštenje građanima za vreme vanrednog stanja povodom pojave korona virusa.

detaljnije»

PREDUZETE MERE U POGLEDU BORBE PROTIV AKTUELNOG KORONA VIRUSA
17.03.20
Preduzete mere u pogledu borbe protiv aktuelnog korona virusa.

Organizaciona struktura Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac
29.08.19

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja
04.04.14
Ovde možete preuzeti:

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Direkciji za urbanizam i izgradnju JP Kruševac.

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke unutar Direkcije za urbanizam i izgradnju JP Kruševac
12.10.15
Ovde možete preuzeti:

KONTAKT I LOKACIJA

Kontakt i lokacija
DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU JP KRUŠEVAC
Kosančićeva 5,
37000 Kruševac, Srbija

Email: info@direkcijaks.rs

Tel: (037) 421-979

E-MAIL OBAVEŠTENJA