Rukovodioci


Direktor
Vojkan Tutulić, dipl.inž.arh.

Rukovodilac odeljenja za planiranje
Dragoslav Radojević, dipl.inž.el.

Rukovodilac odeljenja za projektovanje i nadzor
Dejan Marković, dipl.inž.maš.

Rukovodilac odeljenja za ekonomsko - pravne poslove
Miloš Milošević, dipl.ecc.
KONTAKT I LOKACIJA

Kontakt i lokacija
DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU JP KRUŠEVAC
Kosančićeva 5,
37000 Kruševac, Srbija

Email: info@direkcijaks.rs

Tel: (037) 421-979

E-MAIL OBAVEŠTENJA